Netradiční dovolená v Chorvatsku

Robinzonáda

Netradiční dovolená v Chorvatsku

Domovní řád na majáku

 1. Hosté jsou povinni dodržovat všechna ustanovení domovního řádu poskytovatele služeb.
 2. Během pobytu na majáku není dovoleno:
  1. Zasahovat do funkcí světla a ohrozit tím bezpečnost plavby.
  2. Vstupovat do prostor majáku, kde se nachází osvětlovací zařízení a přístroje, nebo posunovat výstražné značky na objektu.
  3. Vytvářet jakékoli světelné signály v noci (baterka, atd.), které by mohly ohrozit bezpečnost plavby.
  4. Zakládat oheň v otevřeném prostranství nebo nechráněném ohništi.
  5. Vyhazovat jakékoli odpadky v okolí domu nebo do moře.
 3. V noci, když svítí světla, musí být venkovní otvory prostor uzavřeny a náležitě pokryty.
 4. Odpad musí být odkládán v určených odpadkových pytlech na určené místo.
 5. Po příjezdu na maják jste povinen předložit osobní doklady poskytovateli služeb z důvodu povinné evidence.
 6. Hosté jsou povinni dodržovat domovní řád a veškeré pokyny od poskytovatele služeb a strážců majáku.
Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Robinzonády v Chorvatsku