Netradiční dovolená v Chorvatsku

Robinzonáda

Netradiční dovolená v Chorvatsku

Jak objednat zájezd?

Celý postup při objednání ubytování, zájezdu a dalších služeb na webových stránkách www.chorvatsko-levne.cz je velmi snadný a krátký. Zde naleznete stručné pokyny, jak si počínat. Pro dodatečné informace i pro okamžitou pomoc se můžete obrátit na náš klientský servis.

Vyhledání zájezdu

Každý zákazník si může na www.robinzonada.cz nebo www.chorvatsko-levne.cz, vyhledat a nezávazně objednat neomezený počet služeb buď e-mailem (formulář k dispozici), telefonicky/skypem nebo poštou. Abychom Vás mohli kontaktovat včas, prosíme Vás, abyste při vyplňování formuláře věnovali pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy a telefonního čísla, na kterém Vás zastihneme.

Po obdržení dotazu – nezávazné objednávky zákazníka, pracovník CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře nebo partnera a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Budeme Vás kontaktovat ještě týž den. Pokud si službu (např. zájezd) objednáte po pracovní době, kontaktujeme Vás následující pracovní den. V případě vyřizování Vaší objednávky v sezónní špičce Vás žádáme o strpení, jelikož v této době jsou rezervační systémy našich partnerů velmi vytížené a potřebná doba k vyřízení objednávky se tak může prodloužit. Zájezdy typu „last minute“ vyřizujeme přednostně. Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřujeme přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CA objednávky v pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity již CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Pokud Vámi vybraný zájezd volný není, oznámí to pracovník CA zákazníkovi a navrhne jiné vhodné alternativy, které budou co nejvíce podobné původní objednávce.

Rezervace

Pokud je Vámi vybraný zájezd volný a má-li objednávka všechny náležitosti, provede pracovník CA předběžnou rezervaci zájezdu na zákazníkovo jméno. V některých případech, kdy si klient provede rezervaci sám přes rezervační rozhraní zastupované společnosti, dostane odpověď přímo od této společnosti. Doba předběžné rezervace trvá zpravidla několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin a rezervace je pro Vás nezávazná. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován a celkovou cenu zájezdu. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd objedná, či nikoli. Vaše rezervace se po vypršení platnosti automaticky uvolní a uvolněná místa budou nabídnuta dalším zákazníkům. V případě Vašeho opravdového zájmu je tedy nutné v době platnosti rezervace učinit všechny potřebné úkony nutné k uzavření Cestovní smlouvy.

Cestovní smlouva

Úkony nutné k uzavření Cestovní smlouvy jsou:

  • vyplnění všech údajů potřebných k uzavření Cestovní smlouvy,
  • potvrzení Cestovní smlouvy ze strany CA/CK,
  • zaplacení zálohy za zájezd.

Doplatek celkové ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději 35 dní před zahájením čerpání služeb sjednaných v Cestovní smlouvě.

Pokud se rozhodnete služby či zájezd objednat, sdělíte pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy (někdy též přihláška k zájezdu). Vyplněnou cestovní smlouvu pošle CA mailem, faxem, nebo poštou zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK a způsobem platby. Smlouva zaslaná emailem nebo faxem má ze zákona stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou. Zákazník smlouvu zkontroluje (doručené dokumenty např. cestovní smlouvu a všeobecné podmínky si řádně přečtěte!), případně doplní data o spolucestujících a podepsanou smlouvu odešle faxem nebo mailem do CA a přiloží doklad o zaplacení. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní smlouvě, souhlas s obchodními podmínkami a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a po připsání platby na účet CA, zasílá CA cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud ve zcela ojedinělém případě CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody.

CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.

CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. Stejně tak si CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

Naše cestovní agentura nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající Cestovní kancelář, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

Placení

Příslušná částka za službu (např. zájezd) musí být poukázána na náš účet:

další možnosti platby jsou:

  • složením hotovosti v bance
  • složenkou typu C
  • popř. na fakturu

Variabilní symbol = číslo cestovní smlouvy musí být vždy vyplněn

Upozorňujeme, že pro závaznou rezervaci je nutné uhradit 50 % z celkové ceny zájezdu. Zbylých 50 % doplatíte nejpozději 35 dní před Vaším nástupem na zájezd. V případě zakoupení zájezdu "Last minute" v době kratší než jeden měsíc před odjezdem, je nutné uhradit celou částku jednorázově spolu s podepsáním cestovní smlouvy.

Po uzavření smlouvy do odjezdu

Po doručení cestovní smlouvy i s dokladem o zaplacení budete opět kontaktováni a bude Vám potvrzeno doručení těchto náležitostí, včetně doručení platby. Po zaplacení plné ceny za objednané služby obdržíte od poukaz k čerpání služeb (voucher) a pokyny odjezdu. Ubytovací poukaz a pokyny k odjezdu obdržíte poštou nebo mailem na adresu, kterou uvedete na cestovní smlouvě. Doklady můžete po dohodě obdržet i na letišti na stánku před odletem nebo v autobuse před odjezdem. Především u zájezdů na Last Moment většinou není možné jiné řešení. Přečtěte si pokyny k odjezdu a pokud Vám cokoli není jasné, kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme.

Před odjezdem si prosím zkontrolujte platnost Vašich pasů a správnost všech údajů na ubytovacím poukazu - voucheru.

Přejeme Vám příjemně strávenou dovolenou!!

Nevybrali jste si z naší nabídky?

Rádi Vám pomůžeme, obraťte se na nás e-mailem na info@chorvatsko-levne.cz sdělte nám Vaše požadavky, představy a priority, kterých stavíte svou dovolenou. Uděláme maximum pro zajištění takových služeb, které splňují Vaše nároky.

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Robinzonády v Chorvatsku