Netradiční dovolená v Chorvatsku

Robinzonáda

Netradiční dovolená v Chorvatsku

Na portálu www.robinzonada.cz Vám rádi pomůžeme s výběrem pobytu a pokud to Váš zaměstnavatel umožňuje, zajistíme čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od Vašeho zaměstnavatele.

Na Vámi vybraný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli, který Vaši rekreaci proplatí z FKSP. Podle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb. proplatí zaměstnavatel celou částku a rozdíl mezi celkovou částkou za dovolenou a příspěvkem FKSP si zaměstnavatel vybere od Vás. Je také možné vystavit fakturu na část celkové ceny.

Při výběru pobytu nám prosím nezapomeňte zaslat písemnou objednávku (stačí emailem na info@chorvatsko-levne.com). Objednávka dovolené musí obsahovat především tyto údaje: jméno a příjmení zaměstnance a rodinných příslušníků, kteří mají být na faktuře uvedeni (mají nárok na čerpání z FKSP), výše příspěvku z FKSP na jednotlivé rodinné příslušníky, fakturační adresu, IČO a DIČ zaměstnavatele a přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje.
Na základě těchto údajů a informací v objednávce zašleme Vašemu zaměstnavateli fakturu pro platbu pobytu.

Pokud proplacení faktury bude delší než týden, budeme od Vás žádat zálohu, kterou vám po proplacení faktury ihned vrátíme. Záloha je ve výši 25 % celkové částky za zájezd.

Zavolejte nám, rádi Vám zodpovíme případné dotazy a poradíme Vám s výběrem dovolené v Chorvatsku.

Pokud po proplacení faktury klient zájezd zruší, peníze vracíme zaměstnavateli.

Co to je FKSP?

FKSP je fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění. O použití peněz z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí takzvaný sociální fond.

Zaměstnanec nemá na poskytnutí příspěvku z FKSP žádný právní nárok, nemůže si ho tedy vynucovat; nicméně i v případě FKSP by měla platit zásada rovnosti mezi zaměstnanci, tedy že by pro zaměstnance na obdobných pracovních pozicích měla platit stejná pravidla. Zaměstnavatel do FKSP přispívá ročně dvěma procenty z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Fond v podstatě slouží k poskytování příspěvků, které jsou zaměstnanci vnímány jako takzvané benefity. Jedním z nejběžnějších je poskytování příspěvku na stravování, a to buď formou závodní jídelny, na jejíž provoz zaměstnavatel přispívá, a zaměstnanci tak mají levnější stravu, nebo v podobě takzvaných stravenek - tedy poukázek na odběr jídla, na jejichž pořízení zaměstnavatel určitou výší přispívá.

Dalším z velice častých benefitů bývá příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho rodinných příslušníků, a to buď v zařízení ve vlastnictví zaměstnavatele, nebo i jinde. Z fondu lze poskytnout příspěvek i na tuzemský či zahraniční zájezd.

Zaměstnavatel může dále zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a poskytovat jim příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění. Z fondu lze hradit také nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance, lze z něj přispět na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence. Zaměstnavatel může prostředky z fondu rovněž využít ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení. Z fondu může být zaměstnanci poskytnuta půjčka na pořízení bydlení či koupi bytového zařízení. Firma také může z fondu hradit věcné nebo peněžní dary pro zaměstnance, například při příležitosti odchodu do důchodu.

Pramen: idnes.cz

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Robinzonády v Chorvatsku